Ατυχές Συμβάν στο δρόμο - Demo 360° Video

Πρώτη (και ελπίζουμε τελευταία!) εφαρμογή της τεχνολογίας μας στην αποτύπωση συγκρούσεων, αλλά και πρώτη επίδειξη της τεχνολογίας του video 360°.  Πρόκειται για video από 6 κάμερες που καταγράφουν το συμβάν, κατά τη διάρκεια χαρτογράφησης, ενω δίνεται η δυνατότητα εστίασης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  Για την ιστορία, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός, ενώ ο άλλος οδηγός πήρε την ευθύνη, μια που παραβίασε stop. Η ποιότητα του video είναι εσκεμμένα χαμηλή ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα.

Προσοχή στο δρόμο λοιπόν,  και πάντα ζώνη ή κράνος!

Comments are closed.